Rudiny II podporujú umenie

Na fasáde 3 domov Rudiny II hneď vedľa Obchodnej galérie Naša v Žiline si môžete višmnúť 3 nové veľkoplošné mozaiky. Sú dielom troch lokálnych umelcov.

Sýkorky

Peter Dlhopolček, žilinský výtvarník a grafický dizajnér bol iniciátorom vytvorenia troch veľkoplošných mozaík v bytovom komplexe Rudiny II. Jednu mozaiku pre bytový komplex aj sám navrhol. Vytvoril tak výnimočné dielo inšpirované okolitou prírodou. Ako tému si zvolil sýkorky, obľúbené vtáčiky svojej dcéry. Tie štylizoval do mozaikových pixelov, ktoré vytvárajú umelecký objekt o veľkosti 7,8 metra na výšku a 3,8 na šírku. Sýkorky sú veľmi typické pre naše obytné zóny a často ich vídavame na našich balkónoch. V tomto mozaikovom prevedení sa teraz stali aj trvalou súčasťou bytového komplexu Rudiny II.

Trajectoriam apis

Je abstraktná monumentálna mozaika inšpirovaná neviditeľnými pohybmi včiel v priestore a ich letovými trajektóriami. Okrem vizuálneho sietnicového zážitku, má dielo poukazovať na dôležitosť podpory a ochrany včiel v ekosystéme. Autorom diela je Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský.

Červené jabĺčko

Umenie na fasádach bytových domov nie je na Slovensku úplná novinka. V období socializmu bolo vyslovene povinnosťou zakomponovať do vonkajšej architektúry výjavy z umenia a úplne typickými sú folklórne kresby Martina Benku. Hoci to je pre mnohých prežitok, autorku poslednej mozaiky, Veroniku Cvinčekovú, práve tieto výjavy inšpirovali k vytvoreniu ľudovej trilógie v modernejšom prevedení. Konkrétnejšie, ide o piesne, ktoré mala v tom v období vďaka svojej dcére dennodenne v uchu. Jedna z nich, rovnomenná s názvom diela, zdobí dnes stenu bytového domu na Rudinách.