Sme tu s pre Vás už 1 rok!

25. apríla 2018 sme slávnostne otvorili Obchodnú galériu Naša. Ďakujeme za Vašu priazeň a pozitívne hodnotenia! V roku 2021 pripravujeme rozšírenie prevádzok na námestí Rudiny II, kde vznikne 20 drobných obchodných prevádzok nielen pre obyvateľov tejto lokality.

Tento rok sme vzhľadom na epidemiologickú situáciu nemohli spoločne osláviť naše narodeniny, prikladáme pár záberov z otvorenia v roku 2018: